Elektra Check B.V.NEN 1010 Inspectie

NEN 1010 Inspectie

De NEN 1010 Inspectie is een keuring voor uw nieuwe laagspanningsinstallatie. Deze inspectie laat u uitvoeren vóórdat u de installatie in gebruik neemt. Een opleveringsinspectie dus.

Elektra Check doet deze NEN 1010 Inspectie voor u. Het inspectierapport ontvangt u binnen een week. Daarin staan eventuele gebreken duidelijk omschreven.

Ook voegen we, waar mogelijk, fotomateriaal toe. Hierdoor weet u precies wat u moet laten verbeteren, om te voldoen aan de normen van de NEN 1010.

Waar bestaat de NEN 1010 Inspectie uit?

De inspectie bestaat uit:

 1. Een visuele controle
 2. Metingen en beproevingen.

We voeren de inspectie uit zoals omschreven in hoofdstuk 61 (Eerste inspectie) van de NEN 1010:2015.

Visuele controle

Ten eerste doen we een visuele controle. Hiermee bekijken we of uw elektrisch materieel correct is toegepast en geïnstalleerd. Ook beoordelen we de beschermingsmaatregelen, bekabeling en beveiliging.

Daarnaast controleren we of de installatietekeningen en -schema’s juist en volledig zijn.

Metingen en beproevingen

Ten tweede testen we met metingen en beproevingen of uw installatie voldoet aan de geldende normen:

 • ononderbroken geleiders
 • isolatieweerstand van de installatie
 • bescherming door scheiding van stroomketens
 • automatische uitschakeling van de voeding
 • aanvullende bescherming
 • bepaling polariteit
 • fasevolgorde
 • functionele en operationele beproeving
 • spanningsverlies