Elektra Check B.V.NEN 3140 Inspectie

NEN 3140 Inspectie

NEN 3140 beschrijft alle eisen die gelden voor laagspanningsinstallaties in Nederland. Als werkgever bent u verplicht om uw elektrische installaties periodiek te laten keuren.

Elektra Check B.V. kan deze keuring voor u doen. U ontvangt een inspectierapport. De keuring bestaat uit:

  1. Een visuele inspectie
  2. Metingen en beproevingen

Als aanvulling verrichten we meestal een gratis thermografische inspectie.

Visuele inspectie

Om te beginnen nemen we uw elektrische installatie onder de loep met een visuele inspectie. We bekijken of de installatie voldoet aan de NEN 1010 zoals die gold tijdens de aanleg.

Ook kijken we naar de aanwezige documentatie van de installatie. Zoals installatietekeningen, -schema’s en groepenverklaringen.

Metingen en beproevingen

Vervolgens voeren we metingen en beproevingen uit. Daarbij meten we de isolatieweerstand en de inwendige weerstanden. Ook testen we de aardlekschakelaars. Daarmee bepalen we of alle beveiligingen correct functioneren.

Indien we levensgevaarlijke of brandgevaarlijke situaties tegenkomen, dan proberen we het gevaar uiteraard meteen weg te nemen. Tevens krijgt u in zo’n geval onmiddellijk een bericht.

Gratis thermografische inspectie

Naast bovenstaande inspecties, voeren we vaak een thermografisch onderzoek uit. Die maakt geen deel uit van de NEN 3140 Inspectie, maar is een gratis aanvulling. Met een warmtebeeldcamera maken we opnames van de verdeelinrichtingen.

Op deze manier sporen we eventueel brandgevaar in de verdeelinrichtingen gemakkelijk op. De uitkomsten van het onderzoek vindt u terug in uw NEN 3140 inspectierapport.

Inspectierapport

Dat inspectierapport ontvangt u binnen een week na het afronden van de inspectie. Hierin leest u onze bevindingen. Ook bevat het rapport de punten die u moet laten verbeteren om uw elektrische installatie veilig te gebruiken. Deze punten kunt u door uw eigen installateur laten oplossen.

Na de inspectie informeren we u wanneer het tijd is voor de volgende inspectie. Dit bepalen we met een risico-inventarisatie uit Bijlage I van de NEN 3140. Maar ook uw verzekeraar kan hierover beslissen.

Waarom een NEN 3140 Inspectie?

Omdat werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen risico’s oplevert. Daarom verplichten de wetgeving (Arbowet), maar ook verzekeraars, dat elektrische installaties en apparaten veilig zijn. Werkzaamheden moeten veilig gebeuren.

Het is aan de werkgever en de werknemer om deze risico’s te beperken.